Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България

Световна
Чън Сяоуан
Тайдзицюан Асоциация
България
Информация за
предстоящите семинари на


Световна
Чън Сяоуан
Тайдзицюан Асоциация
България


ще бъде поместена скоро
Заповядайте отново или
потърсете контакти с нас на:

GSM: 0889 66 28 43

E-mail: chentaijiquan@gmail.com

Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация

World
Chen Xiaowang
Taijiquan Association
Bulgaria
Information for
the upcoming Workshops of


World
Chen Xiaowang
Taijiquan Association
Bulgaria


will be placed soon
Come again soon or
contact us at:

Mobile Phone: +359 889 66 28 43

E-mail: chentaijiquan@gmail.com